Steven Henry

Steven Henry music

Steven Henry is op muzikaal vlak actief als basklarinettist en componist. Daarnaast geeft hij ook nog (bas)klarinetles. Wil je mee weten over deze activiteiten? Breng dan eens een bezoekje aan www.stevenhenrymusic.com. Daar kun je ook vinden hoe je contact met hem opneemt, bijvoorbeeld voor meer informatie of een gratis proefles.

Natuurkunde (Novalis College)

Steven Henry heeft een eerstegraads bevoegdheid voor het geven van Natuurkunde. Deze heeft hij behaald aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op dit moment is Steven Henry werkzaam als docent op het Novalis College te Eindhoven.

Nederlands English